สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.30-12.30
รหัสการแข่งขัน 201 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านแม่แว  เชียงใหม่ เขต ๒  95.00   1 ชนะเลิศ
2
 วัดวิโรจนาราม  สุราษฎร์ธานี เขต ๒  93.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ชุมชนแม่ลาศึกษา  แม่ฮ่องสอน เขต ๒  91.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านท่าดินดำ  ลพบุรี เขต ๒  89.67   4 เหรียญทอง
5
 วัดอรัญญาราม  ลำพูน เขต ๑  88.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านท่าไม้ลาย  ชุมพร เขต ๑  85.67   6 เหรียญทอง
7
 บ้านหนองประดู่  กาญจนบุรี เขต ๔  85.33   7 เหรียญทอง
8
 บ้านหนองโนอีดำ  มหาสารคาม เขต ๑  85.33   7 เหรียญทอง
9
 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ  นครราชสีมา เขต ๒  85.00   9 เหรียญทอง
10
 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้  ศรีสะเกษ เขต ๑  85.00   9 เหรียญทอง
11
 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา  ชุมพร เขต ๒  84.67   11 เหรียญทอง
12
 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)  นครนายก  84.67   11 เหรียญทอง