สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.30-12.30
รหัสการแข่งขัน 198 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดต้นตาล  ฉะเชิงเทรา เขต ๒  91.67   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านแม่นาจร  เชียงใหม่ เขต ๖  91.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดบางไทร  นครศรีธรรมราช เขต ๓  90.68   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐  ลพบุรี เขต ๑  90.67   4 เหรียญทอง
5
 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)  พิษณุโลก เขต ๒  90.00   5 เหรียญทอง
6
 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  มหาสารคาม เขต ๒  89.67   6 เหรียญทอง
7
 เทศบาล 2 (คลองจิหลาด)  กระบี่  89.33   7 เหรียญทอง
8
 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา  ชุมพร เขต ๒  89.00   8 เหรียญทอง
9
 บ้านคำสะอาด  สกลนคร เขต ๒  88.67   9 เหรียญทอง
10
 บ้านหนองจิก  ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒  87.33   10 เหรียญทอง
11
 บ้านโคกเมือง  สุรินทร์ เขต ๑  86.67   11 เหรียญทอง
12
 บ้านแช่ฟ้า  แพร่ เขต ๒  85.00   12 เหรียญทอง