สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.30-12.30
รหัสการแข่งขัน 196 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  84.66   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  84.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  82.66   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านไทยสามัคคี  นครราชสีมา เขต ๓  82.33   4 เหรียญทอง
5
 บ้านแม่แฮเหนือ  เชียงใหม่ เขต ๖  81.60   5 เหรียญทอง
6
 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  กาญจนบุรี เขต ๓  80.66   6 เหรียญทอง
7
 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)  พิจิตร เขต ๑  80.00   7 เหรียญทอง
8
 วัดเขียนเขต  ปทุมธานี เขต ๒  79.00   8 เหรียญเงิน
9
 บ้านสงเปลือย  เพชรบูรณ์ เขต ๒  76.33   9 เหรียญเงิน
10
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  73.66   10 เหรียญเงิน