สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.30-11.30
รหัสการแข่งขัน 193 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านบุ่งคล้า  เพชรบูรณ์ เขต ๒  96.00   1 ชนะเลิศ
2
 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี  นครนายก  93.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดเขาศรีวิชัย  สุราษฎร์ธานี เขต ๒  91.67   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  90.00   4 เหรียญทอง
5
 เพชรหนองขาม  นครราชสีมา เขต ๗  89.00   5 เหรียญทอง
6
 ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  87.33   6 เหรียญทอง
7
 อุทยานศึกษากระบี่  กระบี่  87.00   7 เหรียญทอง
8
 ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  86.67   8 เหรียญทอง
9
 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  กาญจนบุรี เขต ๓  86.33   9 เหรียญทอง
10
 สังวาลย์วิทยา  แม่ฮ่องสอน เขต ๒  86.33   9 เหรียญทอง
11
 บ้านท่าโป่ง  ชัยภูมิ เขต ๓  85.67   11 เหรียญทอง