สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.30-11.30
รหัสการแข่งขัน 191 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)  พิษณุโลก เขต ๑  91.66   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านค่ายรวมมิตร  สตูล  91.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านซำมูลนาก  ชัยภูมิ เขต ๒  89.66   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านนาดีศรีสุข  มหาสารคาม เขต ๑  89.33   4 เหรียญทอง
5
 บ้านโฉลง  ยะลา เขต ๑  87.33   5 เหรียญทอง
6
 บ้านสวนหลวง  สมุทรสาคร  87.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านห้วยเสียด  กระบี่  86.00   7 เหรียญทอง
8
 วัดวังสิงห์คำ  เชียงใหม่ เขต ๑  85.33   8 เหรียญทอง
9
 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์  ชัยนาท  85.00   9 เหรียญทอง
10
 บ้านป่าเหมือด  เชียงใหม่ เขต ๒  84.66   10 เหรียญทอง
11
 วัดโคกเสลา  สระบุรี เขต ๑  84.00   11 เหรียญทอง
12
 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง  หนองบัวลำภู เขต ๒  83.66   12 เหรียญทอง