สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานสินสอด ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.30-12.30
รหัสการแข่งขัน 186 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านวัดโบสถ์  สุโขทัย เขต ๒  93.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านซองแมว  มหาสารคาม เขต ๑  89.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)  พิษณุโลก เขต ๒  89.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านลำตะคร้อ  เพชรบูรณ์ เขต ๓  86.00   4 เหรียญทอง
5
 บ้านกุดเวียน  สระแก้ว เขต ๒  84.33   5 เหรียญทอง
6
 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  82.33   6 เหรียญทอง
7
 บ้านนากั้ง  บึงกาฬ  82.00   7 เหรียญทอง
8
 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง  ปราจีนบุรี เขต ๒  80.66   8 เหรียญทอง
9
 ชุมชนประชานิคม  ชุมพร เขต ๑  80.00   9 เหรียญทอง
10
 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)  ร้อยเอ็ด เขต ๒  79.66   10 เหรียญเงิน
11
 เคียงศิริ  นครศรีธรรมราช เขต ๔  76.00   11 เหรียญเงิน
12
 บ้านตือมายู  นราธิวาส เขต ๒  74.00   12 เหรียญเงิน