สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ระดับชั้น ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.30-12.30
รหัสการแข่งขัน 185 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)  สกลนคร เขต ๒  87.00   1 ชนะเลิศ
2
 พินิจราษฎร์บำรุง  กาฬสินธุ์ เขต ๒  86.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)  พิษณุโลก เขต ๑  85.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านตือมายู  นราธิวาส เขต ๒  83.00   4 เหรียญทอง
5
 วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ เขต ๒  83.00   4 เหรียญทอง
6
 บ้านหนองแขม  ลพบุรี เขต ๑  82.00   6 เหรียญทอง
7
 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)  สุโขทัย เขต ๒  82.00   6 เหรียญทอง
8
 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)  นครนายก  81.00   8 เหรียญทอง
9
 บ้านสาหร่าย  ร้อยเอ็ด เขต ๒  81.00   8 เหรียญทอง
10
 บ้านห้วยรากไม้  ชุมพร เขต ๑  80.00   10 เหรียญทอง
11
 บ้านปง  พะเยา เขต ๒  80.00   10 เหรียญทอง
12
 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  80.00   10 เหรียญทอง