สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.30-12.30
รหัสการแข่งขัน 184 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านแม่ระเมิง  ตาก เขต ๒  96.00   1 ชนะเลิศ
2
 วัดบ้านโคกหนองแวง  นครราชสีมา เขต ๗  93.30   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านวังกวาง  เพชรบูรณ์ เขต ๒  91.60   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านห้วยทราย  แม่ฮ่องสอน เขต ๒  89.00   4 เหรียญทอง
5
 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  89.00   4 เหรียญทอง
6
 ราชประชานุเคราะห์ 27  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  87.60   6 เหรียญทอง
7
 บ้านดงหม้อทอง  สกลนคร เขต ๓  86.00   7 เหรียญทอง
8
 พันธศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๒  86.00   7 เหรียญทอง
9
 นิรมลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  85.30   9 เหรียญทอง
10
 อนุราชประสิทธ์  นนทบุรี เขต ๑  83.30   10 เหรียญทอง
11
 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  กาญจนบุรี เขต ๓  82.60   11 เหรียญทอง