สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.30-12.30
รหัสการแข่งขัน 181 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านน้ำจวง  พิษณุโลก เขต ๓  95.00   1 ชนะเลิศ
2
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  94.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  92.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  90.00   4 เหรียญทอง
5
 บ้านกล้อทอ  ตาก เขต ๒  90.00   4 เหรียญทอง
6
 วัดป่าถ้ำภูเตย  กาญจนบุรี เขต ๓  88.00   6 เหรียญทอง
7
 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  88.00   6 เหรียญทอง
8
 ชุมชนบ้านหนองยาว  อุบลราชธานี เขต ๕  88.00   6 เหรียญทอง
9
 บ้านแม่แฮเหนือ  เชียงใหม่ เขต ๖  86.00   9 เหรียญทอง
10
 พันธศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๒  86.00   9 เหรียญทอง
11
 นิคมลำนารายณ์  ลพบุรี เขต ๒  85.00   11 เหรียญทอง