สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.30-12.30
รหัสการแข่งขัน 180 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านวังชะโอน  กำแพงเพชร เขต ๑  93.00   1 ชนะเลิศ
2
 วัดวังหลวง  ลำพูน เขต ๒  91.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านอ้อมแก้ว  ศรีสะเกษ เขต ๒  89.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านโนน  มหาสารคาม เขต ๒  88.00   4 เหรียญทอง
5
 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา  เชียงราย เขต ๓  87.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านเขาบ่อ  ชุมพร เขต ๑  85.00   6 เหรียญทอง
7
 เรืองเดชประชานุเคราะห์  สิงห์บุรี  85.00   6 เหรียญทอง
8
 บ้านบุโบย  สตูล  85.00   6 เหรียญทอง
9
 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)  บุรีรัมย์ เขต ๑  84.00   9 เหรียญทอง
10
 วัดโบสถ์  นครศรีธรรมราช เขต ๑  84.00   9 เหรียญทอง
11
 วัดกงลาด  นครปฐม เขต ๑  83.00   11 เหรียญทอง
12
 คลองกระทุ่มราษฏร์อุทิศ  สมุทรปราการ เขต ๑  83.00   11 เหรียญทอง