สรุปผลการแข่งขัน แต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 10.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 18 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านท่าโป่ง  ชัยภูมิ เขต ๓  85.00   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์ ๑๕(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  เชียงราย เขต ๓  82.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  80.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ปราจีนบุรี เขต ๑  74.00   4 เหรียญเงิน
5
 ราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  74.00   4 เหรียญเงิน
6
 ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  70.00   6 เหรียญเงิน
7
 บ้านแม่แฮเหนือ  เชียงใหม่ เขต ๖  65.00   7 เหรียญทองแดง
8
 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  กาญจนบุรี เขต ๒  65.00   7 เหรียญทองแดง
9
 ราชประชานุเคราะห์ 14  หนองคาย เขต ๑  65.00   7 เหรียญทองแดง
10
 บ้านสงเปลือย  เพชรบูรณ์ เขต ๒  65.00   7 เหรียญทองแดง
11
 ตรังคริสเตียนศึกษา  ตรัง เขต ๑  65.00   7 เหรียญทองแดง
12
 จุ๋งฮัวโซะเซียว  ตรัง เขต ๒  65.00   7 เหรียญทองแดง