สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.30-12.30
รหัสการแข่งขัน 179 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านโนน  มหาสารคาม เขต ๒  97.33   1 ชนะเลิศ
2
 วัดสุวรรณโฆษิต  นครศรีธรรมราช เขต ๓  95.66   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านคลองเดื่อ  นครราชสีมา เขต ๔  95.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านควนประชาสรรค์  นครศรีธรรมราช เขต ๒  94.00   4 เหรียญทอง
5
 อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)  เชียงราย เขต ๑  93.33   5 เหรียญทอง
6
 วัดนาเหล่าบก  ฉะเชิงเทรา เขต ๒  92.33   6 เหรียญทอง
7
 บ้านห้วยลึก  อุตรดิตถ์ เขต ๒  90.67   7 เหรียญทอง
8
 บ้านหนองปลาเข็ง  มหาสารคาม เขต ๓  89.67   8 เหรียญทอง
9
 บ้านน้ำดิบ  ตาก เขต ๒  88.66   9 เหรียญทอง
10
 บ้านดอนตะเคียน  ชุมพร เขต ๑  85.67   10 เหรียญทอง
11
 บ้านวังตะเคียน  ชัยนาท  85.00   11 เหรียญทอง
12
 วัดลาดเป้ง  สมุทรสงคราม  84.67   12 เหรียญทอง