สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 15.30-18.30
รหัสการแข่งขัน 176 สถานที่แข่งขัน เวทีที่3 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 พิบูลประชาสรรค์  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  89.00   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์ 27  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  86.60   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 จุ๋งฮัวโซะเซียว  ตรัง เขต ๒  85.40   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ราชประชานุเคราะห์ 30  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  83.80   4 เหรียญทอง
5
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1  กาญจนบุรี เขต ๑  82.80   5 เหรียญทอง
6
 แม่อายวิทยาคม  เชียงใหม่ เขต ๓  81.20   6 เหรียญทอง
7
 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  78.00   7 เหรียญเงิน
8
 ราชประชานุเคราะห์ 14  หนองคาย เขต ๑  75.80   8 เหรียญเงิน
9
 แม่โถวิทยาคม  เชียงใหม่ เขต ๕  74.60   9 เหรียญเงิน
10
 วัดบ้านโคกหนองแวง  นครราชสีมา เขต ๗  62.00   10 เหรียญทองแดง