สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 175 สถานที่แข่งขัน เวทีที่3 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)  เชียงใหม่ เขต ๓  88.60   1 ชนะเลิศ
2
 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)  เชียงใหม่ เขต ๖  82.80   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ชุมชนบ้านศาลาด่าน  กระบี่  79.20   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ประชาวิทยา  ตรัง เขต ๒  78.60   4 เหรียญเงิน
5
 บ้านใหม่ไทรทอง  สระแก้ว เขต ๑  74.00   5 เหรียญเงิน
6
 วัดสระสี่มุม  นครปฐม เขต ๑  72.60   6 เหรียญเงิน
7
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  71.00   7 เหรียญเงิน
8
 วัดเขียนเขต  ปทุมธานี เขต ๒  68.60   8 เหรียญทองแดง
9
 วัดสมหวัง  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  67.80   9 เหรียญทองแดง
10
 อนุบาลขุนหาญ (สิ)  ศรีสะเกษ เขต ๔  60.20   10 เหรียญทองแดง
11
 ศึกษาสงเคราะห์ตาก  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  57.00   11 ได้เข้าร่วม
12
 อนุบาลมหาสารคาม  มหาสารคาม เขต ๑  50.40   12 ได้เข้าร่วม