สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 173 สถานที่แข่งขัน เวทีที่3 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 เทศบาลบ้านปากทาง  พิจิตร เขต ๑  93.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านบ่อรัง  เพชรบูรณ์ เขต ๓  82.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ศึกษาสงเคราะห์นางรอง  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  75.80   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ป่าไม้อุทิศ 4  ตาก เขต ๒  69.60   4 เหรียญทองแดง
5
 ซับใหญ่วิทยาคม  ชัยภูมิ เขต ๓  67.20   5 เหรียญทองแดง