สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 08.30-11.00
รหัสการแข่งขัน 170 สถานที่แข่งขัน เวทีที่3 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  73.40   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านสำพะเนียง  นครราชสีมา เขต ๗  58.40   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑