สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.30-11.30
รหัสการแข่งขัน 167 สถานที่แข่งขัน เวทีที่3 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ราชประชานุเคราะห์ 27  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  85.80   1 ชนะเลิศ
2
 เทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)  ชุมพร เขต ๑  84.80   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  83.20   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 เทพมิตรศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  82.20   4 เหรียญทอง
5
 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)  นครราชสีมา เขต ๕  81.20   5 เหรียญทอง
6
 ราชประชานุเคราะห์ 24  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  79.60   6 เหรียญเงิน
7
 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  78.00   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านดงหม้อทอง  สกลนคร เขต ๓  77.00   8 เหรียญเงิน
9
 พิบูลอุปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร  72.20   9 เหรียญเงิน
10
 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  กาญจนบุรี เขต ๔  70.40   10 เหรียญเงิน