สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 10.00-17.00
รหัสการแข่งขัน 164 สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพฯ

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านน้ำจวง  พิษณุโลก เขต ๓  57.00   1 ชนะเลิศ
2
 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  54.67   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ราชประชานุเคราะห์ 24  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  0.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒