สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 161 สถานที่แข่งขัน ห้องจูปีเตอร์15 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 เทพมิตรศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  80.66   1 ชนะเลิศ
2
 ธนาคารออมสิน  ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  80.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 "เทศบาล 3 ""เทศบาลอนุสรณ์"""  สุรินทร์ เขต ๑  77.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 มารีวิทยาปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี เขต ๑  76.33   4 เหรียญเงิน
5
 เมตตาวิทยา  เพชรบูรณ์ เขต ๒  74.33   5 เหรียญเงิน
6
 ชุมชนบ้านหนองยาว  อุบลราชธานี เขต ๕  71.33   6 เหรียญเงิน
7
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  71.00   7 เหรียญเงิน
8
 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  กาญจนบุรี เขต ๒  70.33   8 เหรียญเงิน
9
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)  เพชรบูรณ์ เขต ๑  69.66   9 เหรียญทองแดง
10
 ศึกษาสงเคราะห์น่าน  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  69.00   10 เหรียญทองแดง
11
 บ้านสะเดา  สุรินทร์ เขต ๓  64.00   11 เหรียญทองแดง
12
 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  63.66   12 เหรียญทองแดง