สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 158 สถานที่แข่งขัน ห้องจูปีเตอร์15 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)  สมุทรสาคร  85.00   1 ชนะเลิศ
2
 เทพมิตรศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  79.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  76.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ธนาคารออมสิน  ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  73.00   4 เหรียญเงิน
5
 เทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)  ชุมพร เขต ๑  71.66   5 เหรียญเงิน
6
 ศึกษาสงเคราะห์น่าน  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  71.33   6 เหรียญเงิน
7
 มารีวิทยาปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี เขต ๑  70.00   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านท่าโป่ง  ชัยภูมิ เขต ๓  66.33   8 เหรียญทองแดง
9
 ศึกษาสงเคราะห์เลย  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  65.66   9 เหรียญทองแดง
10
 แม่อายวิทยาคม  เชียงใหม่ เขต ๓  65.33   10 เหรียญทองแดง
11
 บ้านบ่อรัง  เพชรบูรณ์ เขต ๓  61.00   11 เหรียญทองแดง
12
 ชุมชนบ้านหนองยาว  อุบลราชธานี เขต ๕  61.00   11 เหรียญทองแดง