สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล หญิง ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-22.00
รหัสการแข่งขัน 155 สถานที่แข่งขัน ห้องจูปีเตอร์14 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  74.33   1 ชนะเลิศ
2
 ภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา)  ภูเก็ต  74.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ซับใหญ่วิทยาคม  ชัยภูมิ เขต ๓  69.35   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ธนาคารออมสิน  ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  69.33   4 เหรียญทองแดง
5
 ชุมชนบ้านโคกสวาย  นครราชสีมา เขต ๕  62.66   5 เหรียญทองแดง
6
 ชุมชนบ้านบุเปือย  อุบลราชธานี เขต ๕  62.00   6 เหรียญทองแดง
7
 อนุราชประสิทธ์  นนทบุรี เขต ๑  61.66   7 เหรียญทองแดง
8
 นิรมลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  60.66   8 เหรียญทองแดง
9
 บ้านสงเปลือย  เพชรบูรณ์ เขต ๒  60.33   9 เหรียญทองแดง
10
 ราชประชานุเคราะห์ 24  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  58.33   10 ได้เข้าร่วม
11
 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร  แม่ฮ่องสอน เขต ๒  57.00   11 ได้เข้าร่วม
12
 มารีวิทยาปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี เขต ๑  52.33   12 ได้เข้าร่วม