สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.00
รหัสการแข่งขัน 152 สถานที่แข่งขัน ห้องจูปีเตอร์14 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)  สมุทรสาคร  66.66   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์ 24  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  66.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  กาญจนบุรี เขต ๔  64.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร  แม่ฮ่องสอน เขต ๒  63.33   4 เหรียญทองแดง
5
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  62.66   5 เหรียญทองแดง
6
 มารีวิทยาปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี เขต ๑  59.66   6 ได้เข้าร่วม
7
 นิรมลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  58.66   7 ได้เข้าร่วม
8
 บ้านเข็กน้อย  เพชรบูรณ์ เขต ๒  57.66   8 ได้เข้าร่วม
9
 บ้านอ้อประชาสามัคคี  นครราชสีมา เขต ๗  57.33   9 ได้เข้าร่วม
10
 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)  นครราชสีมา เขต ๕  56.33   10 ได้เข้าร่วม
11
 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  54.66   11 ได้เข้าร่วม