สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.00
รหัสการแข่งขัน 151 สถานที่แข่งขัน ห้องจูปีเตอร์14 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านหอกลองกระสัง  นครราชสีมา เขต ๕  81.66   1 ชนะเลิศ
2
 อนุบาลหนองปรือ  กาญจนบุรี เขต ๔  71.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายพัฒนา  เชียงราย เขต ๑  68.66   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดสามัคยาราม  นครศรีธรรมราช เขต ๓  66.66   4 เหรียญทองแดง
5
 บ้านหมากแข้ง  อุดรธานี เขต ๑  65.00   5 เหรียญทองแดง
6
 วัดชมนิมิตร  สมุทรปราการ เขต ๑  64.00   6 เหรียญทองแดง
7
 เมืองอุบล  อุบลราชธานี เขต ๑  64.00   6 เหรียญทองแดง
8
 บ้านบงตัน  เชียงใหม่ เขต ๕  61.66   8 เหรียญทองแดง
9
 บ้านโกตาบารู  ยะลา เขต ๑  60.33   9 เหรียญทองแดง
10
 นิรมลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  59.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ์)  สมุทรสาคร  55.00   11 ได้เข้าร่วม
12
 บ้านแม่คะ  เชียงใหม่ เขต ๓  0.00   12 ได้เข้าร่วม