สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ป.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.00
รหัสการแข่งขัน 150 สถานที่แข่งขัน ห้องจูปีเตอร์14 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุบาลนครราชสีมา  นครราชสีมา เขต ๑  84.66   1 ชนะเลิศ
2
 เลิศปัญญา  ชลบุรี เขต ๓  77.66   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  สกลนคร เขต ๒  75.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 อนุบาลบ้านผือ  อุดรธานี เขต ๔  66.66   4 เหรียญทองแดง
5
 บ้านหนองบัว  พิจิตร เขต ๒  64.66   5 เหรียญทองแดง
6
 บ้านหันทราย  สระแก้ว เขต ๒  62.66   6 เหรียญทองแดง
7
 วัดวังกลม  นครศรีธรรมราช เขต ๓  61.66   7 เหรียญทองแดง
8
 พร้านีลวัชระ  สมุทรปราการ เขต ๑  59.33   8 ได้เข้าร่วม
9
 อนุบาลยะลา  ยะลา เขต ๑  56.66   9 ได้เข้าร่วม
10
 บ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน)  พัทลุง เขต ๒  56.33   10 ได้เข้าร่วม
11
 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)  พะเยา เขต ๒  56.00   11 ได้เข้าร่วม
12
 บ้านตากประถมวิทยา  ตาก เขต ๑  52.66   12 ได้เข้าร่วม