สรุปผลการแข่งขัน สุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13.00-16.00
รหัสการแข่งขัน 15 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 มัธยมศึกษาวัดควนวิเศษมูลนิธิ  ตรัง เขต ๑  82.00   1 ชนะเลิศ
2
 อบจ.เชียงราย  เชียงราย เขต ๑  81.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ราชประชานุเคราะห์ 27  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  73.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 เมตตาวิทยา  เพชรบูรณ์ เขต ๒  72.00   4 เหรียญเงิน
5
 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)  สุรินทร์ เขต ๑  72.00   4 เหรียญเงิน
6
 นิรมลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  70.00   6 เหรียญเงิน
7
 ราชประชานุเคราะห์ ๑๕(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  เชียงราย เขต ๓  70.00   6 เหรียญเงิน
8
 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  กาญจนบุรี เขต ๓  69.00   8 เหรียญทองแดง
9
 บ้านปล่องเหลี่ยม  สมุทรสาคร  67.00   9 เหรียญทองแดง
10
 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)  นครราชสีมา เขต ๕  65.00   10 เหรียญทองแดง
11
 มารีวิทยาปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี เขต ๑  36.00   11 ได้เข้าร่วม