สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 149 สถานที่แข่งขัน ห้องจูปีเตอร์16 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 เทพมิตรศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  86.66   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  84.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ชุมชนบ้านโคกสวาย  นครราชสีมา เขต ๕  81.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านเทอดไทย  เชียงราย เขต ๓  76.00   4 เหรียญเงิน
5
 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ปราจีนบุรี เขต ๑  75.33   5 เหรียญเงิน
6
 บ้านห้วยทราย  แม่ฮ่องสอน เขต ๒  75.00   6 เหรียญเงิน
7
 ราชประชานุเคราะห์ 27  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  75.00   6 เหรียญเงิน
8
 บ้านโพนแพง  สกลนคร เขต ๑  74.66   8 เหรียญเงิน
9
 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  กาญจนบุรี เขต ๓  73.33   9 เหรียญเงิน
10
 บ้านปางอุ๋ง  เชียงใหม่ เขต ๖  70.66   10 เหรียญเงิน
11
 พิบูลอุปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร  70.33   11 เหรียญเงิน
12
 ปัญญาวิทย์  ตรัง เขต ๑  0.00   12 ได้เข้าร่วม