สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ม.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.00
รหัสการแข่งขัน 143 สถานที่แข่งขัน เวทีหลัก1อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  88.83   1 ชนะเลิศ
2
 สนามบิน  ขอนแก่น เขต ๑  86.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  85.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ตากสินราชานุสรณ์  ตาก เขต ๑  84.00   4 เหรียญทอง
5
 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี เขต ๑  80.83   5 เหรียญทอง
6
 บ้านหนองหลวง  กำแพงเพชร เขต ๑  78.33   6 เหรียญเงิน
7
 อนุุบาลชุลีพร  กาฬสินธุ์ เขต ๒  77.16   7 เหรียญเงิน
8
 วัดสุทธาวาส  ชลบุรี เขต ๓  75.00   8 เหรียญเงิน
9
 บ้านรุน  สุรินทร์ เขต ๓  71.66   9 เหรียญเงิน
10
 อนุบาลวังทรายพูน  พิจิตร เขต ๑  69.33   10 เหรียญทองแดง
11
 สนามบิน  ขอนแก่น เขต ๑  0.00   11 ได้เข้าร่วม