สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก ระดับชั้น ม.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.00
รหัสการแข่งขัน 142 สถานที่แข่งขัน เวทีหลัก 2 อาคารชาเลนเจอร์ ?เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดเวฬุวัน  เชียงใหม่ เขต ๔  81.66   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านห้วยหัน  ชัยภูมิ เขต ๑  80.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 องค์การบริหารจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร เขต ๑  80.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดดอนมะโนรา  สมุทรสงคราม  80.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
5
 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์  นครราชสีมา เขต ๓  78.33   5 เหรียญเงิน
6
 บ้านโคกวัด  สุรินทร์ เขต ๑  76.00   6 เหรียญเงิน
7
 อนุราชประสิทธ์  นนทบุรี เขต ๑  75.33   7 เหรียญเงิน
8
 วัดหนองเสือ  กาญจนบุรี เขต ๑  70.66   8 เหรียญเงิน
9
 ราชประชานุเคราะห์ 24  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  0.00   9 ได้เข้าร่วม