สรุปผลการแข่งขัน สุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 14 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)  ตรัง เขต ๑  86.00   1 ชนะเลิศ
2
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  79.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านเมืองบาง  หนองคาย เขต ๑  78.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ชุมชนบ้านต้าตลาด  เชียงราย เขต ๔  76.00   4 เหรียญเงิน
5
 วัดตะพงนอก  ระยอง เขต ๑  76.00   4 เหรียญเงิน
6
 อบจ.เชียงราย  เชียงราย เขต ๑  74.00   6 เหรียญเงิน
7
 บ้านหาดใน  ชุมพร เขต ๑  70.00   7 เหรียญเงิน
8
 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์  นครศรีธรรมราช เขต ๒  70.00   7 เหรียญเงิน
9
 บ้านวังชุมพร  นครสวรรค์ เขต ๒  70.00   7 เหรียญเงิน
10
 เจียรวนนท์อุทิศ1  นครราชสีมา เขต ๔  68.00   10 เหรียญทองแดง
11
 บ้านแก้ง  สกลนคร เขต ๓  65.00   11 เหรียญทองแดง
12
 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม  ลพบุรี เขต ๒  61.00   12 เหรียญทองแดง