สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวงดนตรีไทย วงปีพาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับ ม.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 139 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่3 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านราหุล  เพชรบูรณ์ เขต ๓  73.00   1 ชนะเลิศ
2
 ธนาคารออมสิน  ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  71.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดดอนหวาย  นครปฐม เขต ๒  70.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา  พิษณุโลก เขต ๓  70.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
5
 วัดหนองบัว  อุทัยธานี เขต ๒  70.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
6
 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  กาญจนบุรี เขต ๒  67.00   6 เหรียญทองแดง
7
 บ้านดอนใหญ่  นครราชสีมา เขต ๖  67.00   6 เหรียญทองแดง
8
 บ้านนาโนน  ศรีสะเกษ เขต ๒  60.00   8 เหรียญทองแดง
9
 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง  ศรีสะเกษ เขต ๓  47.00   9 ได้เข้าร่วม