สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวงดนตรีไทย วงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 135 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดตะพงนอก  ระยอง เขต ๑  66.00   1 ชนะเลิศ
2
 วัดเขียนเขต  ปทุมธานี เขต ๒  64.60   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านห้วยไคร้  เชียงราย เขต ๓  64.20   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร  พิจิตร เขต ๒  61.00   4 เหรียญทองแดง
5
 วัดท่าโสมฯ  ตราด  60.00   5 เหรียญทองแดง
6
 บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)  อุบลราชธานี เขต ๔  56.80   6 ได้เข้าร่วม
7
 บ้านแกใหญ่  สุรินทร์ เขต ๑  54.60   7 ได้เข้าร่วม
8
 บ้านคำหนามแท่ง  อุบลราชธานี เขต ๓  52.00   8 ได้เข้าร่วม
9
 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร  แม่ฮ่องสอน เขต ๒  47.80   9 ได้เข้าร่วม