สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 133 สถานที่แข่งขัน เวทีเล็ก7 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านสันต้นหมื้อ  เชียงใหม่ เขต ๓  19.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านสำพะเนียง  นครราชสีมา เขต ๗  17.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)  นครราชสีมา เขต ๕  16.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านห้วยไร่สามัคคี  เชียงราย เขต ๓  14.60   4 ได้เข้าร่วม