สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 130 สถานที่แข่งขัน เวทีเล็ก8 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  76.00   1 ชนะเลิศ
2
 บัณฑิตศึกษาลัย  พิจิตร เขต ๒  62.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  33.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒