สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขิม ๗ หย่อง ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 127 สถานที่แข่งขัน เวทีเล็ก7 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดเจริญราษฎร์บำรุง  นครราชสีมา เขต ๗  69.60   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์ 31  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  58.60   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บัณฑิตศึกษาลัย  พิจิตร เขต ๒  0.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒