สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขิม ๗ หย่อง ระดับชั้น ป.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 125 สถานที่แข่งขัน เวทีเล็ก5 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านเขาพาง  ชุมพร เขต ๑  95.60   1 ชนะเลิศ
2
 วัดบางโปรง  สมุทรปราการ เขต ๑  93.30   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านบางกระสั้น  พระนครศรีอยุธยา เขต ๒  91.60   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ  กระบี่  89.00   4 เหรียญทอง
5
 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง  นครสวรรค์ เขต ๓  88.60   5 เหรียญทอง
6
 ภูบดินทร์พิทยาลัย  ชุมพร เขต ๒  88.00   6 เหรียญทอง
7
 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)  เชียงราย เขต ๓  83.00   7 เหรียญทอง
8
 วัดสระแก้ว  นครราชสีมา เขต ๑  82.30   8 เหรียญทอง
9
 กลาโหมอุทิศ  นนทบุรี เขต ๑  80.30   9 เหรียญทอง
10
 อนุบาลพิษณุโลก  พิษณุโลก เขต ๑  80.30   9 เหรียญทอง
11
 วัดโพธิ์ศรีบรรจง  นครราชสีมา เขต ๗  78.60   11 เหรียญเงิน
12
 บ้านหนองจิก  มหาสารคาม เขต ๑  74.00   12 เหรียญเงิน