สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย จะเข้ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 123 สถานที่แข่งขัน เวทีเล็ก6 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดบางเหลียว  กระบี่  62.00   1 ชนะเลิศ
2
 อนุราชประสิทธ์  นนทบุรี เขต ๑  56.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านดงไทยวิทยา  สุโขทัย เขต ๒  55.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์  พิษณุโลก เขต ๒  54.00   4 ได้เข้าร่วม
5
 วัดศรัทธาธรรม  สมุทรสงคราม  52.00   5 ได้เข้าร่วม
6
 บ้านพรุยายชี  สุราษฎร์ธานี เขต ๒  49.00   6 ได้เข้าร่วม
7
 ก้องอุดมวิทยาคาร  ขอนแก่น เขต ๕  47.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  นครราชสีมา เขต ๕  46.00   8 ได้เข้าร่วม
9
 ชุมชนวัดบ้านระกาศ  สมุทรปราการ เขต ๒  46.00   8 ได้เข้าร่วม
10
 ปัญญาทิพย์  สุราษฎร์ธานี เขต ๓  45.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ เขต ๑  42.00   11 ได้เข้าร่วม
12
 บ้านโพธิ์กระสังข์  ศรีสะเกษ เขต ๔  37.00   12 ได้เข้าร่วม