สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ซออู้ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 120 สถานที่แข่งขัน เวทีเล็ก5 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดบางขวาก  สุพรรณบุรี เขต ๓  88.60   1 ชนะเลิศ
2
 วัดบางเหลียว  กระบี่  87.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)  ปราจีนบุรี เขต ๒  84.30   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์  พิษณุโลก เขต ๒  77.60   4 เหรียญเงิน
5
 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)  สมุทรสาคร  74.60   5 เหรียญเงิน
6
 วัดหนองหลวง  พิจิตร เขต ๑  67.60   6 เหรียญทองแดง
7
 บ้านหนองรูแข้  มหาสารคาม เขต ๒  53.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 บ้านหนองนกเกรียน  บุรีรัมย์ เขต ๔  52.60   8 ได้เข้าร่วม
9
 บ้านผาเวียง  สุโขทัย เขต ๒  52.00   9 ได้เข้าร่วม
10
 บ้านตะเคียน  สุรินทร์ เขต ๑  51.60   10 ได้เข้าร่วม
11
 ราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  51.30   11 ได้เข้าร่วม
12
 บ้านพรุยายชี  สุราษฎร์ธานี เขต ๒  51.00   12 ได้เข้าร่วม