สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ซอด้วง ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 118 สถานที่แข่งขัน เวทีเล็ก4 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  60.60   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านสำพะเนียง  นครราชสีมา เขต ๗  45.30   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑