สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 112 สถานที่แข่งขัน เวทีเล็ก2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดเขียนเขต  ปทุมธานี เขต ๒  83.66   1 ชนะเลิศ
2
 มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ  ตรัง เขต ๑  78.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านสำพะเนียง  นครราชสีมา เขต ๗  50.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒