สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 109 สถานที่แข่งขัน เวทีเล็ก1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ  ตรัง เขต ๑  86.00   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  76.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น  ขอนแก่น เขต ๒  8.30   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านสำพะเนียง  นครราชสีมา เขต ๗  8.30   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒