สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 108 สถานที่แข่งขัน เวทีเล็ก2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุราชประสิทธ์  นนทบุรี เขต ๑  83.66   1 ชนะเลิศ
2
 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  79.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  กาญจนบุรี เขต ๒  75.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง  เพชรบูรณ์ เขต ๓  75.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
5
 บ้านพระมะขามสามัคคี  นครราชสีมา เขต ๕  75.00   5 เหรียญเงิน
6
 วัดบางเหลียว  กระบี่  72.66   6 เหรียญเงิน
7
 วัดสองคลอง  ฉะเชิงเทรา เขต ๑  72.00   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านเมืองเก่า"ศรือินทราทิตย์"  สุโขทัย เขต ๑  71.00   8 เหรียญเงิน
9
 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา  พิษณุโลก เขต ๓  70.33   9 เหรียญเงิน
10
 บ้านเนินทอง  ชุมพร เขต ๑  69.33   10 เหรียญทองแดง
11
 พิมายสามัคคี ๑  นครราชสีมา เขต ๗  68.66   11 เหรียญทองแดง
12
 บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)  อุบลราชธานี เขต ๔  66.00   12 เหรียญทองแดง
13
 ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  0.00   13 ได้เข้าร่วม