สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 106 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่3 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ  ตรัง เขต ๑  57.00   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์ 23  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  29.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑