สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดเอก ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 105 สถานที่แข่งขัน เวทีเล็ก1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดบางกุฏีทอง  ปทุมธานี เขต ๑  84.30   1 ชนะเลิศ
2
 เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  ฉะเชิงเทรา เขต ๑  78.60   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  67.30   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 แสงทองวิทยา  สงขลา เขต ๒  66.30   4 เหรียญทองแดง
5
 ชากังราววิทยา  กำแพงเพชร เขต ๑  63.30   5 เหรียญทองแดง
6
 เขมภัทร์ศึกษา  กาญจนบุรี เขต ๒  61.30   6 เหรียญทองแดง
7
 วัดวิวิตตาราม  นครสวรรค์ เขต ๒  56.60   7 ได้เข้าร่วม
8
 บ้านราหุล  เพชรบูรณ์ เขต ๓  56.60   7 ได้เข้าร่วม
9
 บ้านงิ้ว  ชัยภูมิ เขต ๓  40.00   9 ได้เข้าร่วม
10
 บ้านด่านพัฒนา  นครราชสีมา เขต ๒  38.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 วัดบางเหลียว  กระบี่  36.30   11 ได้เข้าร่วม
12
 อนุบาลขุนหาญ (สิ)  ศรีสะเกษ เขต ๔  35.30   12 ได้เข้าร่วม