สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดเอก ระดับชั้น ป.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 104 สถานที่แข่งขัน เวทีเล็ก1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์  ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  85.00   1 ชนะเลิศ
2
 อนุบาลดำเนินสะดวก  ราชบุรี เขต ๒  83.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดบางขวาก  สุพรรณบุรี เขต ๓  82.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 เทศบาล 3 ท่าแดง  กระบี่  81.00   4 เหรียญทอง
5
 อนุบาลพัทลุง  พัทลุง เขต ๑  80.00   5 เหรียญทอง
6
 วัดสระแก้ว  นครราชสีมา เขต ๑  77.00   6 เหรียญเงิน
7
 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  อุบลราชธานี เขต ๑  71.00   7 เหรียญเงิน
8
 เจริญวิทยา  อุตรดิตถ์ เขต ๑  69.00   8 เหรียญทองแดง
9
 ชลประทานผาแตก  เชียงใหม่ เขต ๑  65.00   9 เหรียญทองแดง
10
 วัดหนองตางู  นครสวรรค์ เขต ๒  63.00   10 เหรียญทองแดง
11
 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา  มหาสารคาม เขต ๒  60.00   11 เหรียญทองแดง
12
 วัดราษฎร์เจริญ  นครศรีธรรมราช เขต ๑  60.00   11 เหรียญทองแดง