สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 11.00-16.00
รหัสการแข่งขัน 103 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  90.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านสันต้นหมื้อ  เชียงใหม่ เขต ๓  88.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านไทยสามัคคี  นครราชสีมา เขต ๓  86.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านแม่โถ  เชียงใหม่ เขต ๕  85.00   4 เหรียญทอง
5
 เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  สงขลา เขต ๑  77.00   5 เหรียญเงิน
6
 ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  75.00   6 เหรียญเงิน
7
 ชุมชนบ้านหนองยาว  อุบลราชธานี เขต ๕  75.00   6 เหรียญเงิน
8
 ตรังวิทยา  ตรัง เขต ๑  73.00   8 เหรียญเงิน
9
 บ้านปล่องเหลี่ยม  สมุทรสาคร  72.00   9 เหรียญเงิน
10
 ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  71.00   10 เหรียญเงิน
11
 จุ๋งฮัวโซะเซียว  ตรัง เขต ๒  71.00   10 เหรียญเงิน
12
 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  กาญจนบุรี เขต ๔  65.00   12 เหรียญทองแดง