สรุปผลการแข่งขัน การเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 1 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุบาลศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ เขต ๑  93.00   1 ชนะเลิศ
2
 อนุบาลนครปฐม  นครปฐม เขต ๑  92.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 สุขานารี  นครราชสีมา เขต ๑  91.67   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 อนุบาลมหาสารคาม  มหาสารคาม เขต ๑  89.67   4 เหรียญทอง
5
 อนุบาลระนอง  ระนอง  88.33   5 เหรียญทอง
6
 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  กรุงเทพมหานคร  87.00   6 เหรียญทอง
7
 วัดเขาปิ่นทอง  ราชบุรี เขต ๑  87.00   6 เหรียญทอง
8
 บ้านคลองใหญ่  พัทลุง เขต ๒  86.33   8 เหรียญทอง
9
 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย  ตาก เขต ๑  85.00   9 เหรียญทอง
10
 ดรุโณทัย  ตรัง เขต ๑  84.67   10 เหรียญทอง
11
 บ้านแม่สาว  เชียงใหม่ เขต ๓  83.00   11 เหรียญทอง
12
 บ้านศรีไกรลาศ  นครสวรรค์ เขต ๒  82.00   12 เหรียญทอง