สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 11.00-13.00
รหัสการแข่งขัน 625 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 นาดีวิทยา  สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)  93.60   1 ชนะเลิศ
2
 มัธยมบักดองวิทยา  สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร)  91.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
  เขวาใหญ่พิทยาสรรค์  สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)  89.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ภัทรญาณวิทยา  สพม. เขต ๙ (สุพรรณบุรี-นครปฐม)  85.30   4 เหรียญทอง