สรุปผลการแข่งขัน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 10.00-11.00
รหัสการแข่งขัน 609 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)  82.00   1 ชนะเลิศ
2
 ศรัทธาศิลาเพชร  สพม. เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)  81.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ขามแก่นนคร  สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)  77.66   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒