สรุปผลการแข่งขัน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.00-10.00
รหัสการแข่งขัน 608 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดไร่ขิงวิทยา  สพม. เขต ๙ (สุพรรณบุรี-นครปฐม)  86.33   1 ชนะเลิศ
2
 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง  สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)  77.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ท่าสว่างวิทยา  สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)  69.67   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 สวนอนันต์  สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)  67.00   4 เหรียญทองแดง