สรุปผลการแข่งขัน การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 11.00-13.00
รหัสการแข่งขัน 606 สถานที่แข่งขัน อาคารกีฬา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วังหลวงวิทยาคม  สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)  96.00   1 ชนะเลิศ
2
 ส้มป่อยพิทยาคม  สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร)  93.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 เม็งรายมหาราชวิทยาคม  สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย-พะเยา)  92.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 โนนสะอาดวิทยา  สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ)  88.00   4 เหรียญทอง